Машини и оборудване

Ако искате да произвеждате висококачествени продукти в наше време, не може да разчитате само на опит и ноу-хау. За да бъдете конкурентноспособни в международен план, ще Ви трябва също мощен и високоефективен производствен инженеринг. Нашите оборудвани машини от най-висок клас осигуряват изключително качество на машинна обработка и висок производствен капацитет и производителност.

Режещи машини

 • кръгли кабели до 180 мм²
 • коаксиални кабели
 • плоски многоядрени кабели
 • тръби

Кримп машини

Машини за заголване

 • кръгли кабели
 • плоски многоядрени кабели
 • коаксиални кабели
 • проводници

Отливащи машини

Машини за процеси при високо налягане:

 • PVC
 • PUR
 • PE
 • PA

Машини за процеси при ниско налягане:

 • Горещо топене (Отливане Макромелт)

Оборудване за термична обработка

За производството на спирални кабели е нужно специално оборудване. За тази цел ние използваме две високоефективни съоръжения. Едното се използва за серия от спирални кабели с максимална дължина на спиралата 1м. Второто се използва за спирални кабели с максимална дължина на спиралата 2м.

Средства за надписване

Ние използваме различни надписващи устройства в зависимост от структурата на кабела и предпочитанията на клиентите. Прилагат се следните видове:

 • Мастиленоструйно надписване в черно или бяло
 • Етикет директно от принтер “Wraptor” (самоламиниращи етикети)
 • Горещ процес на щамповане за стандартни проводници

Запояване

Като производител и доставчик на кабелни комплекти, основна грижа за нас е да не използваме никакви опасни за околната среда вещества в нашите продукти. Доколкото ни е известно към настоящия момент, напълно отговаряме на забраните за използване на вещества или ограниченията на всяка от директивите/регламентите. Изключения са отбелязани като такива в съответния информационен лист. ROHS – Директива 2011/65/EU на Европейския парламент и съвет за ограниченията за използване на определени опасни субстанции в електрическото и електронното оборудване (ревизирана версия).