/21.03.2024/

Нашите колеги от Howag Kabel AG – Швейцария имаха удоволствието да посрещнат българска делегация в състав:
госпожа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката; госпожа Полина Златарска, мениджър по проект за въвеждане на дуалното обучение по швейцарски модел в България; господин Васил Радойновски, главен секретар на Българо-швейцарската търговска камара.
Официалните лица останаха общо десет дни в Швейцария, за да опознаят швейцарската система на дуално обучение и да планират продължението на проекта DOMINO (швейцарска подкрепа за въвеждането на принципите на дуално обучение в българската система на обучение). Техният ангажимент към младите хора е насочен към постигането на устойчиво подобрение на образователната система в България.

Ховаг подкрепя този ангажимент винаги, когато е възможно. Ние с гордост споделяме своето знание и ресурси за напредъка на тази образователна инициатива.