/19.07.2023/

През месец юни Ховаг България премина надграждащо обучение по лидерство. Участниците бяха служители на ключови позиции, както и служители от ръководния състав.

Първата част на обучението беше разпределена в два дни, с фокус върху теми като:
–кои са положителните и отрицателните фактори за ефективна комуникация?
–кои са умните управленски подходи в различните ситуации на работа?
–кои фактори влияят на мотивацията на един екип, и как можем да ги култивираме?

Обучението беше интензивно, много практически насочено, и забавно. Участниците имаха различни задачи, които изискваха активно участие, критично мислене, обръщане навътре към себе си, и работа в екип.

Водещ на обучението беше д-р Златина Михайлова, PCC – професионален обучител (коуч) с над 20 години опит, много добри препоръки и постижения.

Ховаг България очаква с нетърпение втората част на обучението, която ще се състои през октомври.