След скорошната покупка на обработваща машина Komax Gamma 450 Crimp Centre, Заместник-производствения мениджър и Инженер производствена ефективност от Ховаг България посетиха централата на Komax в Dierikon, Швейцария.

Целта на посещението беше провеждане на приемен тест (Factory Acceptance Test) на новата машина Komax Gamma 450 Crimp Centre. Машината ще допринесе за разширяване на производствените възможности на Ховаг България едновременно в качествено и в количествено отношение.

Машината Komax Gamma 450 Crimp Centre успешно премина интензивни контролни процедури и скоро ще бъде доставена в Търговище, България.

Контролиращите електрически табла за този тип машина се произвеждат в Ховаг България – включително и таблото за машината на Ховаг.