25 ноември 2013г.: Лаборатория за напречни профили. С незабавно действие ние сме в състояние да произвеждаме напречни профили на кримп контакти в производствения отдел на нашата дъщерна ХОВАГ Суизпър Китай.