3 ноември 2014г.: Повишено равнище на качеството: Оборудване за полиран микро-секционен анализ позволява изработване и анализ на висококачествени изгледи на напречни сечения – с него нашите кримпирани връзки отговарят на най-високите очаквания.