1 февруари 2015г: Дъщерна компания в България. Със създаването на нашата дъщерна компания в Търговище, България, нашите възможности станаха още по-гъвкави. ХОВАГ ООД, България: Оптимизиране на разходите, надеждност и близка до пазара логистика в зоната на ЕС са убедителни аргументи.