9 март 2015г.: Списание за клиентите март 2015г. Засилихме сътрудничеството с нашите клиенти и стартирахме списанието за клиенти Link.