/22.02.2024/

От началото на 2024 година Ховаг ЕООД – България вече има нов помощник. Това е UR3e кобот.

Коботите (колаборативни роботи) са роботи-сътрудници, предназначени за близко взаимодействие с хора в споделено работно пространство, или където хората и роботите са в непосредствена близост. За разлика от традиционните индустриални роботи, коботите няма нужда да бъдат изолирани от хората. Безопасността при коботите се постига обикновено чрез леки материали, заоблени ъгли, предварително ограничена скорост и сила, както и различни видове сензори.

UR3e е чисто нов кобот с компактни размери и тегло от 11 кг. Обсегът му е 500мм и може да вдига предмети с тежест до 3 кг. Коботът има прецизни движения с висока повторяемост и гъвкавост. Той може да бъде програмиран за  различни операции, а с подходящи приставки може да извършва действия като преместване, лепене, полиране, завиване, измерване, заваряване и пр.