/07.02.2024/

От месец януари 2024 година „Ховаг“ ЕООД – България става член на БАСЕЛ – Българска Асоциация за Електротехниката и Електрониката.

Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е създадена през 1994 г. и представлява интересите на близо сто компании от тази сфера. Тя има и роля на платформа за създаване на контакти с бизнес партньори от България и чужбина.

Освен редови член, Ховаг ще бъде регионален представител на БАСЕЛ за област Търговище.