/02.07.2024/

През април 2024 г.  Ховаг България стартира вътрешна кампания за подобряване на ефикасността в производството на кабели и кабелни изделия. Подобни кампании са част от разбирането на Ховаг за непрекъснато усъвършенстване.

Трите производствени зони в Ховаг са обособени според технологията и специфичното оборудване, което използват. В специализираните зони работят също толкова специализирани екипи.

Голяма част от ръководителите са посещавали на място клиентите, за които отговарят. По този начин всеки член на екипа знае как и къде се използва нашето кабелно изделие, и възприема себе си като представител на клиента.

А всеки клиент има нужда от качество – без изключение. Благодарение на отдадените екипи, голяма част от нашите кабелни продукти са с нулеви дефекти в продължение на години.

Друг голям ангажимент на Ховаг е доставка навреме (постигнати 99%). Всеки Ръководител се гордее да постигне тази цел със своя екип. Ако е необходимо – с допълнителни смени; в събота; дори в неделя или на официални празници.

Нашите клиенти, също като нас, работят в условия на конкуренция. Ховаг прави всичко възможно да подкрепи тяхната борба за по-добри цени чрез разумно закупуване на материали и най-вече ефикасност в производството.

Именно тази тема разискваха Ръководителите в производството и допринесоха нови идеи и преложения. От тях се изготви списък със задачи, който е в ръцете на Началник производство. Всички направени схеми от работилницата са окачени в Производството, така че всеки член на екипа може да ги види и да участва в подобрението на процесите.

Кампанията със сигурност ще има продължение – не само заради нашите клиенти, но и защото Ховаг се ангажира да бъде най-добрата компания за кабелни изделия.