/14.11.2022/

ЕкоВадис е най-големият, и ползващ се с най-голямо доверие, оценител в световен мащаб, покривайки над 100 000 компании в над 200 индустрии и над 175 страни. Оценката на устойчивостта илюстрира представянето на компанията според 21 индикатора в четири основни направления:

1) Околна среда
2) Труд и човешки права
3) Етичност
4) Устойчиво снабдяване

Най-високата оценка на Ховаг е в раздел Труд и човешки права.

Рейтингът е чудесна обратна връзка за Ховаг и ще ни помогне да продължим и разширим своя ангажимент към устойчивостта.

По-рано тази година Ховаг Кабел АГ получи топ рейтинг от D&B.