/31.10.2022/

През Октомври екипът на Ховаг България премина и втората част на обучението по лидерство, разпределена в два дни.

По-рано тази година, през Юни, Ховаг България премина първа част на курса.

И в двата модула участници бяха служители на ключови позиции, както и служители от ръководния състав.

Втората част на обучението беше с фокус върху теми като:

–какво прави един екип ефективен?
–кои са петте потенциални слабости на работата в екип?
–кои сме ние като индивидуални личности, кои са нашите силни и слаби страни?
–какво допринася всеки един от нас към екипа?

Обучението беше интензивно, много практически насочено, и забавно. Участниците имаха различни задачи, които изискваха активно участие, критично мислене, обръщане навътре към себе си, и работа в екип.

Водещ на обучението беше д-р Златина Михайлова, PCC – професионален обучител (коуч) с над 20 години опит, много добри препоръки и постижения.

Обучителите с ранг PCC (Professional Certified Coaches) трябва самите те да са преминали поне 125 часа обучение, и да имат поне 500 часа опит като обучители.