/03.06.2024/

На 23.05.2024 „Howag Kabel” AG беше официално сертифициран от Dun & Bradstreet като компания с Риск Индикатор 1. Оценката включва и “Ховаг“ ЕООД – България като 100% собственост на “Howag Kabel” AG. Всички компании от Ховаг групата са специализирани в обработката на кабели и производството на кабелни изделия.

Dun & Bradstreet е водещ източник на бизнес информация, опериращ с огромна база данни от над 330 милиона бизнес записа от над 200 страни.

D&B рейтингът обобщава информацията в кратък пътеводител относно текущото представяне на даден бизнес. Този рейтинг отразява финансовата стабилност на компанията.

Ховаг Кабел АГ е постигнал Риск Индикатор 1, което показва минимален риск от несъстоятелност и е най-добрият възможен резултат, като 4 е най-лошият (най-висок риск).

Сертификатът е валиден за период от една година.

Ховаг Кабел АГ постига и поддържа оценка Риск Индикатор 1 от 2014-та година.