/05.07.2022/
През месец юни Ховаг България премина обучение по лидерство. Участниците бяха служители на ключови позиции, както и служители от ръководния състав.

Първата част на обучението беше разпределена в два дни, с фокус върху теми като:
–какво прави един лидер ефективен и умел?
–кои са умните управленски подходи в различните ситуации на работа?
–какво кара хората да се движат и действат?

Обучението беше интензивно, много практически насочено, и забавно. Участниците имаха различни задачи, които изискваха активно участие, критично мислене, обръщане навътре към себе си, и работа в екип.

Водещ на обучението беше д-р Златина Михайлова, PCC – професионален обучител (коуч) с над 20 години опит, много добри препоръки и постижения.
Обучителите с ранг PCC (Professional Certified Coaches) трябва самите те да са преминали поне 125 часа обучение, и да имат поне 500 часа опит като обучители.
 
Ховаг България очаква с нетърпение втората част на обучението, която ще се състои през октомври.