/15.08.2022/

Ховаг България поддържа стабилен и продължителен растеж, дори в годините на Ковид. Това изисква много професионалисти в сглобяването на кабелни изделия. За да направим едно изделие, първо е необходимо да подготвим проводниците чрез рязане, заголване, кримпване, покалояване и етикиране – като всички тези операции са критични за стабилно качество и ефективност на разходите.

През 2015-та година, когато Ховаг е основано в България,  гореизброените процеси се извършваха от по-старата, но солидна машина Komax Gamma 311. Екипът по производство свърши добра работа по поддържане на ефективността и качеството; екипът по поддържка обаче трябваше все по-често да се занимава с „възрастната дама“. Беше време да се инвестира в машина от ново поколение.

Това звучи лесно, но не е. Производителят, Komax, трябваше да разработи специални характеристики и възможности, за да може машината да обработва проводници при много деликатни условия. Това, което беше сравнително лесно за „възрастната дама“ беше предизвикателство за новата – новата машина е високоскоростна, и за такива машини не е лесно да се справят с ултра меки проводници. Благодарение на взаимната работа и ангажименти, ние получихме това, което целяхме.

А какво мисли екипът? Божидар, който е завършил в Обединеното кралство, е много доволен от новата машина. Ден след ден той изследваше и търсеше по-ефективни или опростени програми. Същото важи и за Антон. Антон е работил в Германия в продължение на няколко години. Антон и Цветелина, много смела млада дама, която не се впечатлява от подобни машинни, намират “старата госпожа” за все още ценна. Старата машина още може да даде години на допълнителна работа в най-натоварените времена.

Като цяло, в нашия бранш, всяка машина е добра колкото е добър операторът й. Това е както при състезанията с коли: най-добрият пилот може да намери как да извлече най-доброто представяне от своята машина.

Нашият екип от оператори работи отдадено всеки ден и се стреми да бъде най-добрия в обработката на проводници.