/07.06.2023/

Господин Oliver Bertschinger, Президент и Управляващ директор на Швейцарската търговска камара – централна Европа (SEC) посети  Howag Kabel AG в град Dintikon, Швейцария, през месец май.

По време на своята среща господин  Bertschinger и висшето ръководство на Howag интензивно анализираха и дискутираха настоящите и бъдещи предположения на геостратегическо ниво.

Въпреки добре известните рискове – или може би поради тях – съществуват добри перспективи пред швейцарските компании със собствени структури или партньори в региона на централна и източна Европа.

След срещата се проведе обширна обиколка на предприятието, която показа наживо в производството какъв е основният бизнес на Howag.

SEC (https://cee.swiss) предлага широка подкрепа за компании и институции с намерение за, или с вече установен, бизнес в региона на централна и източна Европа. SEC също така подкрепя компании от региона, които се интересуват от швейцарския пазар.

Господин Bertschinger остана впечатлен от продуктите, процесите и изключителните нива на качество. “Международната структура на Howag, тяхното внимание към качеството и тяхната стратегия са впечатляващи и представляват чудесен пример за това какво може да постигне едно средно предприятие от високо ниво!”

Howag благодари на г-н Bertschinger за оказаното внимание и ще продължи близкото си сътрудничество със SEC.