4 май 2015г.: Увеличаване на броя машини. През последните няколко седмици допълнихме нашата техника в Динтикон и Търговище с 4 малки и 2 големи машини.